هنر بسته بندی: فیلم جدید BioFreshPak باعث افزایش طول عمر محصول بدون یخچال می‌شود و مهم‌تر اینکه بعد از 180 روز تبدیل به کمپوست می‌شود.

 

 

 

 

بسته‌بندی یکی از مهمترین ابزارها برای محافظت از محصول است. بسته‌بندی صحیح،‌ آزمایش و کنترل درجه حرارت، نکاتی کلیدی در بهبود و افزایش طول عمر محصولات تازه هستند که آمار ضایعات جهانی آنها هم بسیار بالا است. این میزان سالانه به 6/1 میلیارد تن می‌رسد. کاهش هر تن از ضایعات غذا می‌تواند موجب کاهش انتشار 2/4تن دی‌اکسید کربن شود. در هندوستان 40درصد از مواد غذایی قبل از رسیدن به بازار ضایع می‌شوند.

نخستین بار این کشور به عنوان پایلوت برای آزمایش BioFreshPak در نظر گرفته شد. در حال معمول از فیلم‌های PLA استفاده می‌شود که حدود 100 تا 1000 هزار سال کمپوست آنها طول می‌کشد. فیلم جدید طول عمر محصول را بین 2 تا 5 روز بدون نیاز به یخچال افزایش می‌دهد و در 180 روز نیز کمپوست می‌شود.