هنر بسته بندی: شرکت اسپانیایی چندملیتی Repsol قراردادی را با یکی از برندهای معتبر در تولید بسته‌بندی‌های سخت پلاستیکی با نام Jokey Group منعقد کرده است.

 

 

شرکت Cantero de Letur پیش از این بسته‌های پلاستیکی بازیافتی را برای صنعت لبنی ارگانیک و ازجمله پنیر در اسپانیا تولید کرده بود. ماده تولیدی، PP دایره‌ای Reciclex شرکت Repsol بود. فناوری به کار رفته شرکت Repsol برای تولید رزین‌های دایره‌ای (بازیافت به بازیافت) آن را مناسب برای جایگزینی پلاستیک‌های غیربازیافتی دوچرخه دفع زباله ساخته است و کارکردی شبیه رزین‌های خام دارد. هدف نهایی از این اتحاد، توانایی ایجاد پیشرفت در قابلیت بازیافت 20درصد از پلی‌الفین تولید شده این شرکت است.