هنر بسته بندی: شرکت Bionike Defence Man سرم‌های ضدپیری و کرم‌های احیاکننده خود را در ظروف 50میلی‌ لیتری با درب پیچی، بسته‌بندی و به بازار عرضه کرده است.

بسته بندی, درب پیچی, سرم‌های ضدپیری

طراحی و ترکیب رنگ باعث ظاهر جذاب و پرستیژ بالای آن شده است. از طرف دیگر فناوری بدون هوای Twist UP باعث محافظت محصول و محتویات آن می‌شود. این فناوری با استفاده از تنظیم بخش بالایی توزیع‌کننده برای آزادسازی سر آن کار می‌کند.  توزیع‌کننده کنترل خوبی را برای خروج دقیق و بهداشتی محصول ایجاد می‌کند و پس از آن به گونه‌ای بسته می‌شود که از محتویات به خوبی محافظت شود. با شنیدن صدای کلیک مصرف‌کننده مطمئن می‌شود که درب به خوبی بسته شده است.