ایسنا: معاون امور باغبانی وزارت کشاورزی گفت: صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی ایران درحد استانداردهای اتحادیه اروپا است. محمدعلی طهماسبی در جلسه بررسی وضعیت تولید و صادرات محصولات باغی مازندران، اظهار کرد: حفظ نباتات در مراحل تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی نقش موثر و اساسی دارد.

 

صنایع بسته‌بندی کشاورزی, استانداردهای اروپا, معاون امور باغبانی وزارت کشاورزی, محمدعلی طهماسبی, بسته بندی, صادرات مرکبات, توسعه صادرات, استانداردسازی,

وی با بیان اینکه در باغبانی باید از بازار به تولید برسیم، تصریح کرد: صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی ایران در اندازه استانداردهای اتحادیه اروپا است و ایجاد پایانه های صادراتی از مهم ترین اولویت های توسعه صادرات محسوب می‌شود.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: میز مرکبات برای پایش تولید و صادرات مرکبات در مازندران ایجاد و جدول زمانی تولید، ارقام، زمان رسیدن، برداشت و انبارداری محصولات کشاورزی مازندران برای توسعه صادرات تهیه و تدوین شود.

طهماسبی با اشاره به اینکه مراکز تحقیقات با همکاری هواشناسی پهنه بندی مناطق اقلیمی را برای کشت ارقام و پایه های تولیدی در مناطق مختلف تهیه و تدوین کنند، گفت: شرایط و نحوه استانداردسازی انبارهای فنی محصولات کشاورزی به زودی ابلاغ می شود.   

وی با بیان اینکه حفظ نباتات در مراحل تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی نقش موثر و اساسی دارد، اظهار کرد: در باغبانی باید از بازار به تولید برسیم صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی ایران در حد استانداردهای اتحادیه اروپا است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: با توجه به تولید سه میلیون تن تولید میوه در استان مازندران، سیاست گذاری های مناسب برای صادرات این محصولات ضروری است.

وی تصریح کرد: مازندران حدود سه میلیون تن تولید میوه دارد که ۲.۵ میلیون تن آن مرکبات است و با توجه به تولید محصولات کشاورزی باید سیاستگذاری های مناسبی برای صادرات این محصولات وضع شود.

www.isna.ir