با ارایه GKF60، شرکت Syntegon Technology امیدوار است که استانداردهای جدیدی را در حوزه پرکنی کپسول ها در شرایط آزمایشگاهی ایجاد کند.

 Mathias Mossinger مدیر ارشد بازاریابی شرکت می‌گوید: «محققین داروساز و آزمایشگر نیاز دارند تا برای محصولات خود در کوتاه‌ترین زمان مجوزهای قانونی دریافت کنند. به این منظور آنان باید ماشین‌‌های بسیاری در اختیار داشته باشند که به کمک آنها فرمول‌های جدید و همزمان دوزبندی داروها را ارتقا دهند. سیستم ما به سادگی با شرایط تولید قابل هماهنگی است. ماشین با داشتن تنها 6 ایستگاه، به خوبی کوچک و فشرده شده تا فضای کمتری را نیز اشغال کند».

کل سه بخش پرکنی می‌توانند به صورت موازی با یکدیگر تلفیق شوند. مشتریان می‌توانند از مزایای مختلف ماشین بهره ببرند، از سیستم‌ دوزبندی دقیق برای محصولات استنشاقی پودری DPI تا انوع قرص و کپسول یا حتی مایع.

در محتویات فعال بسیار گران، مهم است که مقادیر بسیار اندک را بتوان پر کرد بدون اینکه ذره‌ای از محصول از دست برود. این ماشین برای پرکنی مقادیری همچون 1/0 میلیگرم نیز قابلیت دارد.