هنر بسته بندی: سیستم جداسازی و سورتینگ جدید برای آسان‌سازی فرآیند بازیافت توسط Nextek ارایه شد. بدون شک می‌توان گفت که شناسایی و جداسازی پلاستیک‌ها بخشی کلیدی از زیرساخت‌های یک بازیافت موثر است.

 

 

بسته‌بندی‌های غذایی

 

مشکل این جاست که انواع مختلفی از پلیمرها وارد سیستم بازیافت می‌شود که این فرآیند می‌تواند بسیار دشوار و پیچیده و با هزینه بیش از حد منابع شود. پروفسور Edward Kosior موسس و مدیر Nextek درخصوص پروژه PRISM چنین می‌گوید: «حدود 77هزار تن پلاستیک‌های فودگرید را می‌توان دوباره مورد استفاده قرار داد چنانچه به درستی از هم جداسازی شوند. این که بتوانیم مشخص کنیم بسته چای چه چیزی بوده، می‌توان غذایی یا غیرغذایی بودن آن را مشخص کرد. تا امروز شناسایی پلاستیک‌های فودگرید مشکل بوده و از طرف دیگر خطر قاطی شدن با پلاستیک‌های دست‌دوم که پتانسیل مواد شیمیایی سمی دارند را نیز در پی دارد. این الزامات EFSA در مورد پلاستیک‌های بازیافت شده برای کاربردهای غذایی تولیدشده از 99درصد پلاستیک، پیش از این در مورد محصولات فودگرید استفاده می‌شد.»

وی ادامه می‌دهد در بعضی حالت‌ها بطری‌های مواد سفیدکننده و شیر هر دو از یک نوع پلیمر تولید شده‌اند. PRISM فناوری است که از لیبل‌های کدبندی شده فلورسنت بر روی بسته‌بندی‌های پلاستیکی استفاده می‌کند که می‌توانند توسط ماشین جداساز با سرعت بالای نوری خوانده شوند. این فرایند بین پلیمرهای غذایی و غیرغذایی تفاوت ایجاد می‌کند. همچنین می‌تواند پلاستیک‌های سیاه و نیز پلاستیک‌های زیر لیبل‌های تمام اسلیو را شناسایی کند. سیستم کمک می‌کند تا جداسازی PP یا PD برای بسته‌بندی مواد غذایی، PET اسلیو شده، HDPE یا بطری‌های شیر HDPE نیز به خوبی انجام شود. در اینجا به‌طور مکمل از فناوری NIR نیز استفاده می‌شود. مواد فلورسنت از ترکیباتی تولید می‌شوند که از عناصر نادر زمین در آنها استفاده نشده بلکه از موادی که از لامپ‌های فلورسنت بازیافت شده‌اند به دست می آیند. لیبل‌ها کاملا در طی این فرایند بازیافت جدا می‌شوند. برخلاف سایر راهکارها، PRISM تنها از یک فرآیند چاپ اضافی برای لیبل‌ها و نیز یک سیستم NIR بهره می‌برد و می‌توان آن را به سادگی بر روی سایر جریان‌های بازیافت در سرتاسر دنیا نصب کرد. این تنها راهکاری است که در سناریوهای پیچیده‌ای که بسته‌بندی‌های جامد، له‌شده یا آسیب‌دیده وجود دارد نیز عمل می‌کند.