هنر بسته بندی: شرکت‌های تولیدکننده محصولات بهداشتی اروپایی از سرمایه‌گذاری‌های Amcor در بخش خدمات چاپ تیراژ کم، استقبال کردند.

چاپ‌های تیراژ کم, بسته بندی, ماشین‌های فلکسو UV, فویل‌های بلیستری, لمینیت‌های ساشه‌ای, بلیسترهای فویل دارویی, ماشین‌های روتوگراور, فلکسوگرافیک,  چاپ دیجیتال, بسته‌بندی‌های تیراژ کم, محصولات بهداشتی اروپایی

Amcor ماشین‌های فلکسو UV جدیدی را در اسپانیا نصب کرده است. این ماشین برای پاسخ به نیاز شرکت Alzira در فویل‌های بلیستری و لمینیت‌های ساشه‌ای بوده است. Paul Vega مدیر بخش دارویی و پزشکی شرکت می‌گوید: «ما خدمات بلیسترهای فویل دارویی و لمینیت ساشه را با استفاده از شبکه ماشین‌های روتوگراور، فلکسوگرافیک و فلکسو UV خود ارایه می‌دهیم و سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش چاپ دیجیتال برای پاسخ به بسته‌بندی‌های تیراژ کم و متوسط را نیز انجام داده‌ایم.