هنر بسته بندی: آخرین پروژه GEA Service با نام برنامه GEA SAFEXPERT antibiofilm برای صنایع لبنی و نوشیدنی  ارایه شد تا تضمینی شود که بایوفیلم دیگر موضوعی مهم در ایمن‌سازی محصولات باکیفیت نیست.

بایوفیلم,  خطوط تولید نوشیدنی و لبنی, خطوط تولید, CIP, لامپ UV, استریلیزه کردن, حلال آنزیمی, صنایع لبنی و نوشیدنی

 بایوفیلم در خطوط تولید به معنای وجود منبع دایمی آلودگی محصول و از دست دادن محصول است. با حذف بایوفیلم، آلودگی محصول و در پی آن از دست رفتنش به طرز محسوسی کاهش خواهد یافت. شرکت مدعی است که برنامه یادشده تمام فضاهای دارای بایوفیلم و آلودگی به باکتری را بررسی خواهد کرد. از آنجایی که بایوفیلم پایداری محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهد، SAFEXPERT قرار است تا طول عمر محصول را نیز افزایش دهد. با حذف بایوفیلم، به CIP کمتری نیز احتیاج است. با استفاده از لامپ UV ویژه، نسل جدید آنالیزها و تاییدیه‌های ATP G2 قابل انجام خواهد بود. خطوط آلوده با تزریق حلال آنزیمی انحصاری این شرکت، عمل استریلیزه کردن را با استفاده از اسید پراتیک به انجام می‌رساند. پس از عملیات، سیستم یک بار دیگر برای یافتن باقیمانده احتمالی حلال آنزیمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.