هنر بسته بندی: شرکت DS Smith Plastics به تازگی فیلم Eco-Pure را برای پاکت‌های درون جعبه (Bag-in-box) بسته‌بندی آب طراحی کرده تا حداقل مواد افزودنی را داشته باشند و هیچ‌گونه طعم یا بویی را به آب منتقل نکنند.

بسته‌بندی آب, پاکت‌های درون جعبه, نوشیدنی‌های گازدار, آب بسته‌بندی شده, ماده اولیه بسته‌بندی,

همزمان با رویگردانی مصرف‌کنندگان از نوشیدنی‌های غیرسلامتی همچون نوشیدنی‌های گازدار، مصرف آب رو به افزایش گذاشته است. بر پایه گزارش موسسه بین‌المللی آب بسته‌بندی شده، مصرف آب درون بطری از 13میلیارد گالن در سال 2017 گذشته است.

Rapak در سال گذشته به ارایه پاکت درون جعبه برای بسته‌بندی آب پرداخته است. یکی از چالش‌های بسته‌بندی آب قابلیت جذب طعم‌ها یا بوها از ماده اولیه بسته‌بندی خودش است. جنس این پاکت از EVOH-PE است که محافظی خوب در برابر اکسیژن است. لایه درونی فیلم‌ عاری از هر گونه افزودنی است تا کیفیت آب را به بهترین شکل حفظ کند. این بسته‌بندی‌ها از 5/1 تا 20 لیتر قابل سفارش هستند.