هنر بسته بندی: در دنیایی که بسیاری از مصرف‌کنندگان حساس به قیمت، غذا را به شکل حجمی خریداری می‌کنند،‌ توانایی بستن مجدد درب بسته‌بندی برای تازه نگه داشتن مواد غذایی، موضوعی حیاتی است. Bemis Co. با استفاده از این بسته‌بندی توانسته است تا سالانه از دورریز 3/1میلیون تن غذا در سرتاسر دنیا جلوگیری کند.

جلوگیری از فساد غذا, درب بسته‌بندی, بسته‌بندی, سیل مجدد,

امسال Bemis Co. محصول خود را با استفاده از DuPont Selar PA و Bynel در بسته قابل سیل مجدد روانه بازار کرده است. این بسته از دو بخش سیل‌بندی شده تشکیل شده است. مصرف‌کننده می‌تواند 20 بار یا بیشتر با استفاده از نوک انگشت خود بسته را باز کند و دوباره ببندد. همچنین او می‌تواند بدون نیاز به چاقو یا قیچی به سادگی دو بخش را از هم جدا کند. فناوری Smart Tack EZpeel به اتاق‌های جداگانه پنیر اجازه می‌دهد تا به صورت جداگانه سیل شوند بدون اینکه از تازگی بخش‌های استفاده نشده کاسته شود.

اطلاعات تکمیلی در bemis-europe.com