هنر بسته بندی:  Detect-Plus ،‌یک واحد اندازه‌گیری و سنجش افزوده شده به کدزن‌های اتقال حرارتی SmartDate، حضور، موقعیت و کیفیت کدهای چاپ مستقیم شده بر روی فیلم بسته‌بندی را تایید می‌کند.

خطوط بسته بندی انعطاف پذیر, فیلم بسته‌بندی, فیلم بسته‌بندی انعطاف‌پذیر, ضایعات مواداولیه, خطوط بسته‌بندی,

با کنترل کدها بر روی فیلم بسته‌بندی انعطاف‌پذیر، فناوری به کاربرها کمک می‌کند تا از بازگشت محصولات جلوگیری کنند و ضایعات مواداولیه (هم محصول و هم بسته‌بندی) کاهش یابد. این مادول اطلاعات چاپ شده بر روی هر بسته را برای تضمین حضور کدها و مکان‌یابی صحیح آن‌ها، کنترل می‌کند. سیستم‌های کنترل نوار یا روبان هم می‌تواند نشان دهد که آیا کد چاپ شده است یا این‌که دچار نقصان است.

این سیستم چاپ و بازرسی می‌تواند به سادگی بر روی اغلب خطوط بسته‌بندی با تولید متوسط تا بالا نصب شود. مدل SmartData X60 می‌تواند کیفیت را تا 350 بسته در دقیقه و 300 نقطه در هر اینچ کنترل کند و برای کار با آن نیاز به نصب هیچ نرم‌افزار یا سخت‌افزاری نیست.