هنر بسته بندی: نمایشگر کنترل وزن، آمار آنی از تمام هدهای پرکن را ارایه می‌دهد و تمام موقعیت‌های ویژه را نمایانگر می‌سازد. اطلاعات آماری و هشدارهای هر هد پرکن جداگانه می‌تواند از طریق سیستم کنترل از راه دور و با پروتکل Modbus نیز ارسال شود.

هدهای پرکن, نمایشگر کنترل وزن, دستگاه توزین,  بسته بندی

گزینه‌های جدید بر روی این دستگاه، یافتن بسته‌بندی‌هایی است که بیش یا کمتر از حد پر شده‌اند. 16 فیلر برای انواع محصولات مایع و نیمه‌جامد و مواد لبنی با این دستگاه قابل سنجش هستند، محصولاتی همچون کره بادام‌زمینی، لبنی، انواع سس، سوپ و شامپو. سیستم به صورت خودکار ظروف را بررسی می‌کند و تا بررسی دقیق، بطری بعدی وارد خط نمی‌شود.