هنر بسته بندی: شرکت Leonard Kurz دستگاه Distorun را برای پروسس تصاویر تکی و طراحی‌های متناوب بر روی سیستم‌های انتقالی وب نازک فویل سرد در نمایشگاه دروپای امسال عرضه کرد.

 

این سیستم تا پیش از این قادر بود تا تنها رنگ‌های متالیک و طرح‌های متناوب هولو گرافیک که از فناوری فویل سرد استفاده می‌کردند را منتقل کند. نصب Distorun بر روی ماشین چاپ تنها با یک صفحه آداپتور امکان‌پذیر می‌شود و خود به خود با ماشین هماهنگ می‌شود اما به صورت جداگانه بر روی سیستم کنترل آن عمل می‌کند. این دستگاه دارای یک خوانشگر نقاط چاپی است که جایگاه این نقاط را تنظیم می‌کند. همچنین یک رمزگذاری چرخشی را به کار می‌گیرد تا سرعت سطحی را که بر روی آن چاپ می‌شود اندازه‌گیری کند. با استفاده از این اطلاعات، Distorun مکان دقیق سطحی را که فویل سرد بر روی آن می‌خورد کنترل می‌کند، همچنین تغذیه صحیح فویل را نیز تضمین می‌کند.

از کاربردهای جدید این دستگاه می‌توان به ایجاد ویژگی‌های سخت هویتی بر روی لیبل که به دشواری قابل کپی کردن باشند و باعث جلب اعتماد شوند، اشاره کرد.