ایانا: در نشست نمایندگان واحدهای تولیدکننده گوشت مرغ با مدیریت یکپارچه الزامات بهداشتی پرورش، کشتار و بسته بندی گوشت مرغ در جهت صادرات این محصولات مبتنی بر دستورالعمل های تدوین شده جدید در محل سالن جلسات سازمان دامپزشکی کشور تشریح شد.

 

نشستی با حضور نمایندگان واحدهای تولیدکننده گوشت مرغ با مدیریت یکپارچه به منظور تشریح الزامات بهداشتی پرورش، کشتار و بسته بندی گوشت مرغ در جهت صادرات این محصولات مبتنی بر دستورالعمل های تدوین شده جدید در محل سالن جلسات سازمان دامپزشکی کشور تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این جلسه با حضور نمایندگان واحدهای تولیدکننده گوشت مرغ با سیستم مدیریت یکپارچه که دارای پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی بودندبرگزار گردید.  مهدی خلج، رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: از آنجایی که در کشور با مازاد تولید گوشت مرغ و تخم مرغ مواجه هستیم و عرضه بیش از تقاضای داخلی می باشد یا باید تولید را کاهش دهیم و یا اقدامی در جهت صادرات صورت پذیرد.

خلج با اشاره به حرکت و اقدام عملی در راستای اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید داخلی در این حوزه بر نقش صادرات تاکید کرد و از تولیدکنندگان دعوت نمود برای ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای بین المللی که روز به روز مطالبات خود را در خصوص الزامات بهداشتی بیشتر می کنند داشته باشیم . وی افزود: در حالی که تاکنون حدود بیش از 90 درصد صادرات در این حوزه به کشورهای عراق و افغانستان بوده، لازم است برای موفقیت در صادرات به کشوری همچون روسیه و سایر کشورها تلاش نمود.

در ادامه فرشاد زین العابدین طهرانی، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور با ارایه مطلب، الزامات صادرات طبق دستورالعمل تدوین شده سازمان دامپزشکی برای متقاضیان مجموعه هایی با مدیریت یکپارچه که از طرف وزارت جهاد کشاورزی پروانه بهره برداری اخذ نموده اند برای صادرات محصولاتی از جمله طیور زنده، گوشت مرغ، تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه را تشریح کرد.

 تدوین دستوالعمل جدید الزامات بهداشتی صادرات توسط دفاتر مدیریت بهداشت و بیماری های طیور،نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی و مرکز تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان طبق چهارچوب های کدکس، سازمان جهانی بهداشت دام و الزامات کشورهای متقاضی واردات تهیه شده است. مجموعه های تولید کننده گوشت مرغ با مدیریت یکپارچه به واحدهایی اطلاق میگردد که زنجیره تولید را از پرورش جوجه یکروزه گوشتی تا قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ استحصالی از نیمچه های گوشتی را در یک مجموعه کنترل شده دارا باشند.
www.iana.ir