هنر بسته بندی: درب های تولید شده با خاصیت لنتی کولار توسط شرکت BERICAP، می تواند همزمان دو تصویر کاملا متفاوت را از طریق چرخاندن درب و تغییر زاویه دید، نشان دهد.این تکنیک تولید، بسیار پیچیده و سخت است و امکان هرگونه تقلب و کپی برداری از نام تجاری شما را غیرممکن می سازد.

نوع و اندازه برجستگی ها و تصاویر ایجاد شده به هنگام چرخاندن درب ، به صورت ویژه برای هر برند، طراحی و اجرا می شود که خوشبختانه از این تکنیک می توان برای انواع درب استفاده نمود. این نوع درب، علاوه بر انتقال یک تصویر تاثیرگذار از نام تجاری شما، می تواند همزمان از طریق یک روش جالب و بازی گونه، اطلاعات تولیدی محصول شما را به مخاطب انتقال دهد، در نتیجه به صورت مستقیم باعث افزایش دیده و مطرح شدن نام تجاری شما می شود.در حال حاضر درخواست برای تولید درب با این تکنیک در حال ترویج میان تولید کنندگان انوع محصولات خوراکی و غیر خوراکی است چرا که اهداف تبلیغاتی از طریق بازی و از روشی بسیار جالب تحقق می یابد.