صدا و سیما: رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی گفت: در زمینه بسته‌بندی دارویی به خودکفایی صددرصد رسیده ایم. اختراعی در نشست خبری نمایشگاه فارما پک خاورمیانه با اشاره به اینکه صنایع بسته بندی ظرفیتی بیش از نیاز کشور دارد، افزود: ظرفیت خالی این صنعت مورد استفاده سایر صنایعی چون مواد غذایی قرار گرفته است.

وی افزود: تا سال گذشته ۵۴ درصد از مواد اولیه دارویی در داخل تولید می‌شد، برغم مشکلات سرعت توسعه در این بخش به حدی بود که در حال حاضر ۶۷ درصد نیاز ماده موثر دارویی در داخل تولید می‌شود. رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی با بیان اینکه در زنجیره تولید دارو رشد چندانی را در بخش مواد میانی نداشته ایم، گفت: اگرچه ظرفیت اسمی تولید دارو در داخل ۳ برابر تولید است؛ اما بخش تولید مواد میانی پیشرفت نداشته و توجه و توسعه این بخش به شدت محسوس است.

وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه فارماپک قدرت ایران را به نمایش خواهیم گذاشت، افزود: تولید ماده موثر دارویی در تمام دنیا در زنجیره تولید دارو از پیچیده‌ترین بخش هاست، مسئله اصلی نیز درباره درصد خلوص مطرح نیست زیرا هیچ تردیدی در آن وجود ندارد، آنچه اهمیت دارد ناخالصی است که در صنعت دارویی ایران بسیار ناچیز است. اختراعی گفت: صد در صد ماشین آلات مورد نیاز برای تولید مواد موثر دارویی را در داخل تولید می‌کنیم که دستاورد بزرگی در صنعت دارو محسوب می‌شود.