هنر بسته بندی: نشریه هنر بسته بندی همانند سال های گذشته حامی رسانه ای نمایشگاه ایران پلاست 96 شد.

بسته بندی, ایران پلاست 96, صنعت بسته بندی,

هنر بسته بندی در راستای رسالت رسانه ای خود برای ایجاد رونق و اطلاع رسانی، همچنین چرخش اطلاعات در درون صنعت بسته بندی و صنایع وابسته، از ایران پلاست 96 حمایت رسانه ای می کند و به عنوان یکی از اسپانسرهای رسانه ای این نمایشگاه، کار انتشار اخبار این رویداد را بر عهده خواهد داشت.