هنر بسته بندی:  Tom R.Reimer مدیر آموزش International Society of Beverage Technologies نگاهی کلی به صنعت نوشیدنی انداخته است. در این گزارش نتایج زیر به دست آمده است: سازمان نوشیدنی را به 13 بخش تقسیم کرده است که بزرگترین بخش آب است با سهم 39درصد که توسط نوشیدنی‌های گازدار با 31 درصد دنبال می‌شود. در سال 2015، آب بسته‌بندی شده نوشیدنی‌های گازدار را پشت سر گذاشت. تغییر جهتی در بازار دیده می‌شود: کاهش در سهم نوشیدنی‌های گازدار و آبمیوه و افزایش در بخش نوشیدنی‌های انرژی‌زا و آب‌های سلامتی‌بخش (functional water).

 

 

نوشیدنی‌های سلامتی شامل نوشیدنی‌های غنی از پروتیین، نوشیدنی‌های ویژه بانوان، کاهش وزن، غنی‌شده‌ها یا نوشیدنی‌های دارای CBD و THC است. روش‌های فرآیند شامل پرکنی داغ، تونل پاستوریزاسیون، ریتورت و HPP می‌شود. بسته‌بندی PET در حدود 67درصد بازار را در اختیار دارد. شیشه با 7 درصد در جایگاه بعدی البته رو به گسترش است. شیشه اغلب برای نوشیدنی خاص و گران استفاده می‌شود ولی واکنش به بسته‌بندی‌های پلاستیکی نزد مردم توانسته سهم آن را افزایش دهد. 81 درصد از بطری‌های PET در نوشیدنی‌های گازدار و آب مصرف می‌شود با 30 و 51 درصد. شیشه بزرگترین بازنده در بخش آب است که از 30درصد سال 1998 به 5درصد حال حاضر رسیده است.

48درصد از نوشیدنی‌های ورزشی و انرژی‌زا در PET بسته‌بندی می‌شوند و 41درصد نیز در قوطی‌‌های آلومینیومی. 65درصد از چای و قهوه در PET عرضه می‌شوند. 95درصد از لبنیات در HDPE. اما پیش‌بینی Reimer این است: نوشیدنی و محصولات جدید در بازار یعنی واحدهای انبارداری و بسته‌بندی بیشتر.