هنر بسته بندی/ دفتر VDMA ایران:  در سال گذشته میلادی، تعادل صادرات برای تولیدکنندگان ماشین آلات پلاستیک و پلاستیک آلمان (انجمن VDMA ) مثبت بود: آن ها در سال 2017، سهم بیشتری از بازار خود را در ایران به دست آوردند. آیا این روند ادامه خواهد یافت، باید شرایط را زیر نظر گرفت. کاهش صادرات در شش ماه نخست سال 2018 امید زیادی برای نیمه دوم سال به دست نمی دهد.

تولیدکنندگان ماشین آلات پلاستیک و پلاستیک آلمان, انجمن VDMA, ماشین آلات پلاستیک و لاستیک, ماشین آلات آلمانی,

افزایش سهم بازارِ آلمان با وجود کاهش صادرات در سراسر جهان

در سال 2017، صادرات جهانی ماشین آلات پلاستیک و لاستیک به ایران به ارزش 206 میلیون یورو بود. چین با 99 میلیون یورو بزرگترین سهم را داشت. سپس آلمان با 38 میلیون یورو در جایگاه دوم قرار گرفت. ولی در مقایسه با سال گذشته صادرات در سراسر جهان از جمله چین کاهش یافته در حالیکه صادرات از آلمان افزایش داشته است. این امر باعث شد تا سهم بازار آلمان در ایران افزایش یافته و به نزدیک 20 درصد برسد. در مقابل سهم چینی ها از صادرات به میزان قابل توجهی کاهش نشان داده و تا کمتر از 50 درصد رسیده است.

کاهشِ 11 درصدی صادرات ماشین آلات آلمانی در نیمه نخست سال 2018

در نیمه نخست سال 2018 صنعت ماشین آلات پلاستیک و لاستیک آلمان 22 میلیون یورو به ایران صادرات داشته است. این رقم کاهش 11 درصدی را نسبت به شش ماه نخست سال 2017 نشان می دهد. در نتیجه در رتبه بندی مقاصد صادرات آلمان، ایران از جایگاه 25 به 28 تنزل می کند.

تورستن کومان، مدیر عامل بخش ماشین آلات پلاستیک و لاستیک انجمن VDMA می گوید: با رشد سالانه حدود 6 درصد جهت مصرف پلاستیک، ایران همچنان یک بازار بالقوه برای بخش پلاستیک است. وی ادامه می دهد، شرایط سیاسی پیچیده همراه با گزینه های مالی ناکارآمد، اثرات خود را نشان می دهد. ولی ما همچنان با وجود شرایط سخت حضور خود را در ایران حفظ می کنیم.  

نشست مدیریتِ بخش پلاستیک انجمن VDMA با مدیران ایرانی و به اشتراک گذاری تجربیات

از سال 2015، بخش پلاستیک انجمن VDMA نشستی را برای اعضاءاش در ایران برگزار کرده است. امسال حدود 20 شرکت عضو در این نشست پیش از آغاز نمایشگاه شرکت کرده تا در مورد کارهای انجمن تبادل نظر نمایند. در کنار استانداردسازی مراحل دیجیتالِ صنعت 4.0، اقتصاد چرخشی در صنعت پلاستیک نیز در برنامه قرار گرفته است. محتوای اقتصاد چرخشی برای انجمن VDMA و اعضاءاش در نمایشگاه K 2019 نقش بزرگی خواهد داشت.

کاهش مشارکت آلمانی ها در نمایشگاه ایران پلاست امسال

کاهش میزان صادرات آلمان به ایران در سال 2018، با حضور کمتر غرفه دارانِ آلمانی ها در نمایشگاه امسال مشهود است. امسال 17 شرکت آلمانی محصولات و خدمات نوآورانه ی خود را در نمایشگاه ارائه می کنند، ولی تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافته است.  

تولیدکنندگان ماشین آلات پلاستیک و پلاستیک آلمان, انجمن VDMA, ماشین آلات پلاستیک و لاستیک, ماشین آلات آلمانی

تولیدکنندگان ماشین آلات پلاستیک و پلاستیک آلمان, انجمن VDMA, ماشین آلات پلاستیک و لاستیک, ماشین آلات آلمانی