در این ویدیوی شگفت انگیز، بسته بندی آب پرتقال به گونه ای انجام می شود که با زدن ساعت بر روی بطری، خریدار می تواند از زمان دقیق تولید محصول اطمینان حاصل کند.