هنر بسته بندی: UPM Raflatac لیبل جدیدی ارایه کرده که از مواد بازیافت شده تولید شده است.

 

 

شرکت به تازگی اعلام کرده است که ماده اولیه لیبل با عنوان PE PCR White TC 85 لیبلی است که از 30درصد مواد ضایعاتی پس از مصرف (PCR) ضایعات خانگی و حداقل 55درصد مواد پلاستیکی ضایعاتی صنعتی (PIR) تولیدشده است.  «با معرفی این ماده به بازار، ما سهم خود را در اقتصاد دایره‌ای ادا کردیم و به صاحبان برند و مصرف‌کنندگان نهایی کمک کردیم تا به اهداف پایداری خود برسند. به خاطر استفاده از مواد ضایعاتی، مصرف مواد خام کاهش یافت که کمک بزرگی به کاهش مصرف مواد طبیعی می‌شود.» Amiira Kujala مدیر UPM ادامه می‌دهد: «این ماده را می‌توان در چرخه طبیعی بازیافت پلاستیک‌ها بازیافت کرد.»