هنر بسته بندی: شرکت Proctor & Gamble’s در راستای جلوگیری از دسترسی کودکان به مواد شیمیایی خطرناک مانند شوینده‌های مایع، آخرین خلاقیت‌ها در بسته‌بندی‌هایش را رونمایی کرد:درب‌های محافظ کودکان بر روی تیوب‌های Tide PODS و Gain Flings.

تولید درب‌, ضددسترسی کودکان, شرکت Proctor & Gamble’s, مواد شیمیایی خطرناک, تیوب‌, بسته‌بندی‌های جلوگیری‌کننده, بسته بندی

تولید درب‌, ضددسترسی کودکان, شرکت Proctor & Gamble’s, مواد شیمیایی خطرناک, تیوب‌, بسته‌بندی‌های جلوگیری‌کننده, بسته بندی

تولید درب‌, ضددسترسی کودکان, شرکت Proctor & Gamble’s, مواد شیمیایی خطرناک, تیوب‌, بسته‌بندی‌های جلوگیری‌کننده, بسته بندی

 درب‌های قبلی در واقع در مقابل دسترسی مقاومت می‌کردند اما درب‌های فعلی مانعی در دسترسی کودکان هستند و کار را برای آنها بسیار دشوار می‌کنند. در پاکت جدید، ماده‌ای تلخ‌مزه به بیرون فیلم اضافه شده تا کودکان را ترغیب به دوری از پاکت کند. از طرف دیگر بر روی استقامت فیلم نیز کار شده است. آمار شرکت حاکی از کاهش 39درصدی حوادث ناشی از دسترسی به مواد شوینده در 12 ماه گذشته بوده است. Elizabeth Kinney مدیر روابط عمومی شرکت می‌گوید: «برای تولید این درب‌ها از پروتکل قانون بسته‌بندی‌های جلوگیری‌کننده از دسترسی به مواد سمی پیروی کردیم. در آزمایش کودکان زیر 6سال، بیش از 90درصد موفقیت در عدم دسترسی آنها به محصول داشتیم، حتی پس از اینکه به آنها روش باز کردن را نیز یاد دادیم. این مورد در بخش بزرگسالان نیز امتحان شد. درب محافظ کودک 4 تا 1/4 اینچ عرض و 3 تا 4/3 اینچ ارتفاع دارد. روش باز کردن شامل فشردن و پیچاندن همزمان است.