هنر بسته بندی: شرکت RPC Promens Consumer Nordics بطری یک لیتری برای شیر را عرضه کرده که از بیوپلیمرهای بدون روغن و درواقع از ساقه نیشکر تولید شده است.

 

بطری شیر, هنر بسته بندی,  بسته بندی, بطری یک لیتری برای شیر, بیوپلیمرهای بدون روغن, پلیمر, Skanemejerier, قالب‌گیری دمشی, لیبل‌زنی

ویژگی منحصربه‌فرد دیگری که برای نخستین بار در بازار اروپا معرفی شده، پلیمرهایی هستند که با غلظت افزای معدنی ترکیب شده‌اند. این موضوع میزان پلیمرهای مورد نیاز برای هر بطری را کاهش می‌دهد بدون اینکه از توان و عملکرد آنها بکاهد و البته بر تاثیرات مثبت زیست‌محیطی نیز می‌افزاید.

این نخستین کاربرد تجاری بطری است که شرکت لبنی سوئدی Skanemejerier آن را برای شیر غیرهموژنیزه خود انتخاب کرده است. بطری که با فرآیند قالب‌گیری دمشی تولید می‌شود امکان انتخاب درب را نیز به مشتری می‌دهد و چهار وجه برای لیبل‌زنی را در اختیار تولیدکننده می‌گذارد.