هنر بسته بندی: همایش بین المللی ظروف یکبار مصرف که قرار بود اواخر تیرماه برگزار شود به دلایل مختلفی از جمله استقبال بیش از حد متقاضیان و صاحبان صنایع از این همایش، به تعویق افتاد.

تجدیدنظر در هزینه های همایش، درخواست های مکرر برای تعویق تاریخ همایش و… از دلایل عدم برگزاری همایش در تاریخ مقرر عنوان شده است. هنوز تاریخ دقیقی از برگزاری همایش ظروف یکبار مصرف اعلام نشده است.