ایسنا: گروهی از پژوهشگران آلمانی، روشی ابداع کرده‌اند که به تشخیص باکتری‌های غذا کمک می‌کند. باکتری “سالمونلا”(salmonellae)، نوعی باکتری است که معمولا در جوجه‌ها و تخم‌مرغ‌ها وجود دارد و عامل یکی از شایع‌ترین مسمومیت‌های غذایی است. سالمونلا می‌تواند تخمدان‌های پرنده را آلوده کند و قبل از تخم گذاردن پرنده، وارد تخم‌مرغ شود یا اینکه هنگام تخم گذاردن پرنده، به پوسته تخم مرغ نفوذ کند.

ممکن است مصرف‌کنندگان به زودی بتوانند با نگاه کردن به بسته‌بندی غذا، وجود باکتری را در آن تشخیص دهند. پژوهشگران “دانشگاه زارلاند”(Saarland University) آلمان، روش جدیدی برای مشخص کردن تراکم نانوذرات در مواد جامد ابداع کرده‌اند. در این پژوهش، مواد کاربردی که به محرک‌هایی مانند دما و نوسانات مغناطیسی واکنش نشان می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفتند. بیشتر این مواد، بر پلیمرهایی مبتنی هستند که در واکنش به محرک، تغییری کلی نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، می‌توان ترکیبات زیستی را با این مواد ادغام و در عین حال، فعالیت متابولیک آنها را نیز حفظ کرد. “توبیاس کراوس”(Tobias Kraus)، پژوهشگر ارشد این پروژه و همکارانش، تلاش کردند با استفاده از نانوذرات طلا، موادی ابداع کنند که قابلیت تراکم داشته باشند.

در این پژوهش، ابتدا نانوذرات طلا، با قطرات نفت پوشیده شدند و هنگام وارد شدن به آب، درون قطرات نفت باقی ماندند. هنگامی که ذرات درون قطرات نفت، حرارت دیدند، از یکدیگر جدا شدند؛ در نتیجه ماده به رنگ قرمز روشن درآمد و شفاف شد اما سرما، به تراکم ماده، تیره شدن و شفافیت آن منجر شد. این پژوهش نشان داد که تغییر در تنظیم ذره می‌تواند ویژگی‌های نوری، الکتریکی، حرارتی و مغناطیسی آن را طوری تغییر دهد که به تغییرات بزرگ مقیاس مانند تغییر رنگ منجر شود.

پژوهشگران در حال حاضر برای استفاده از محرک‌های بزرگتر در این روش تلاش می‌کنند.