هنر بسته بندی: سایت آمازون تغییرات عمده‌ای در بسته‌بندی‌های ارسالی خود برای مشتریان داده است. این نوع بسته‌بندی با نام frustration-Free که می‌توان معادل «بسته‌بندی فاقد اضافات معمول» یا «بسته‌بندی حداقلی» را بر آن نهاد، هدفش کاهش مصرف مواداولیه است.

این بسته‌بندی حداقلی قابل بازیافت است و هیچگونه ماده اولیه اضافی در آن به کار برده نشده است. محصول درونی، مشابه است و همه چیز در چارچوب بسته‌بندی حداقلی به شکل بسته‌بندی اصلی تولیدکننده خواهد بود.

برای ارسال هدیه و مخفی نگهداشتن محتویات بسته، می‌توان گزینه «هدیه» را در صورت موجود بودن در هنگام سفارش انتخاب کرد یا اینکه می‌توانید گزینه «ارسال در جعبه‌های آمازون» را چنانچه با مخفی نگه داشتن محتویات مشکلی نداشتید برگزینید. چنانچه گزینه دوم انتخاب شود، کالا به وسیله جعبه آمازون بدون هزینه اضافی ارسال می‌شود.