هنر بسته بندی: تولیدکننده سوئیسی ماشین‌های چاپ Luscher Tschudi اعلام کرد که اشتراک استراتژیکی را با Caldera برای تجهیز نرم‌افزاری ماشین T-REX 320 به امضاء رسانده است.

چاپ دیجیتال روی پارچه, ماشین‌های چاپ, هدهای چاپی

با این کار مشترک قرار است تا بازار چاپ بر روی پارچه هم از نظر کیفیت و هم سرعت گسترش پیدا کند. شرکت از شهرت سوئیسی خود برای ارایه کاری مهندسی شده استفاده کرده تا ماشین با دقت و امکان بارگذاری و حمل بهتر پارچه‌ها طراحی کند. هدهای چاپی از شرکت Konica Minolta 1024i در 4 و 16 ردیف برای 4 یا 8 رنگ چاپی استفاده شده و ماشین می‌تواند تا 120 مترمربع در ساعت را در بالاترین کیفیت چاپ بزند آن هم با مرکب‌های پایه آب، رنگ پاششی و واکنشی. ماشین شامل تنظیم‌کننده داخلی و خشک‌کن نیز هست. با اصلاحات انجام شده قرار است ظرفیت دستگاه به 230مترمربع بر ساعت و عرض 6/2 تا 2/3متر برسد. این ماشین تحولی در چاپ دیجیتال روی پارچه خواهد بود.