هنر بسته بندی: Amcor Rigid Plastics، بطری‌ها و پریفورم‌های فوق‌شفاف PET را برای صنایع لبنی، اسپتیک و نوشیدنی‌های HPP تولید کرده است.

بطری‌های فوق شفاف PET, محصولات لبنی و اسپتیک, بسته بندی, بطری ها ضدچکه, سیل‌بندی, اسپتیک, درب‌های Bericap, بطری جدید لبنی,  هزینه‌های بسته‌بندی,

این ظروف چشم‌نواز ایجاد تجربه خوب در مشتری و انعطاف‌پذیری و چندمنظوره بودن را همزمان با هم داراست. Alex Warren مدیر تولید شرکت می‌گوید: «این بطری‌های فوق‌العاده ویژگی‌هایی همچون زیبایی، آسانی در دست‌گیری و قابلیت استفاده در محصولات ویژه مصرف‌کنندگان در حال حرکت را در خود دارد. این بطری ها ضدچکه و دارای سیل‌بندی مناسبی هستند.

این بطری‌ها را می‌توان به سه روش سرد، اسپتیک و HPP پر کرد. در بطری جدید لبنی از درب‌های Bericap استفاده شده است. سیل‌بندی عالی به خاطر خطای اندک در مرحله پرداخت نهایی باعث شده تا خرابی محصول پایین بیاید و هزینه‌های بسته‌بندی ثانویه و توزیع نیز کاهش پیدا کند.