در این ویدیو، خانم با روش های ساده و زیبا چند نمونه از کالاهای کادویی را لفاف پیچی و بسته بندی می کند.