ایرنا:  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به بسته بندی محصول در استان، گفت: یک مجموعه بزرگ در اشتهارد برای بسته بندی محصولات از اداره کل ارشاد استان مجوز گرفته ولی استقبال خوبی از این بخش نمی شود.

 

سید موسی حسینی کاشانی در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی برگزار شد با اشاره به نقش موثر بسته بندی در فروش محصولات افزود: صنایع بسته بندی اولین گام در تبلیغات محصول محسوب می شود ولی در استان توجهی به این موضوع صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: یک مجموعه بزرگ در اشتهارد برای بسته بندی  محصولات از اداره کل ارشاد استان مجوز گرفته است ولی استقبال خوبی از این بخش نمی شود.
حسینی کاشانی گفت: برای ارتقاء کیفیت محصولات باید به صنعت بسته بندی اهمیت بیشتری داده شود چراکه این موضوع نقش مموثری در فروش کالا و جذب مشتری ایفا می کند.

www.irna.ir