هنر بسته بندی: نمایشگاه Print4All با حضور ۴۲۹ شرکت و نخستین پاویون ملی چاپ و بسته بندی ایران در اروپا، متنشکل از ۶ شرکت از تاریخ ۸ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ در مرکز نمایشگاهی میلان ایتالیا برگزار شد.

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,  نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

نمایشگاه Print4All  به عنوان یکی از پنج نمایشگاهی که در پروژه عظیم The Innovation Alliance با حضور  ۳۵۰۱ غرفه و بیش از ۱۵۰ هزار بازدید کننده برگزار شد، شکل گرفت. پاویون ایران، متشکل از ۶ شرکت، تنها پاویون ملی حاضر در این نمایشگاه بود که توجه بسیاری بود جلب کرد و بسیاری از آن خبردار شده بودند. صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین، صنایع بسته بندی کارتن توحید، سپهر پلیمرسپاهان، طراحان فردا، آروین مهر فجر و نشریه هنر بسته بندی (به عنوان اسپانسر رسانه ای و نماینده رسمی نمایشگاه در ایران)، ازجمله شرکت های حاضر در نمایشگاه Print4All بودند.

تقریبا تمام غرفه داران از حضور در این نمایشگاه راضی بودند، هر کدام از دیدگاه و هدف‌گذاری خاص خودشان. جسارت این شرکت‌ها و آینده‌نگری‌شان در شرایط خاص بازار ایران، در حالی که سایر شرکت‌های بزرگ و البته مستعد حاضر در چاپ و بسته بندی ایران، خود را ناتوان از حضور در چنین نمایشگاهی یافتند، ستودنی است. خوشحالم که پیشنهاد من برای حضور در این نمایشگاه و پیش بینی‌هایم از برداشت تجاری از آن به حقیقت پیوست. به احتمال فراوان طی یک تا دو ماه آینده و با کامل شدن تماس‌های تجاری شکل گرفته در Print4All، شاهد اتفاقات بسیار مثبت دیگری برای آنان نیز خواهیم بود. گزارش عملکرد شرکت های ایرانی حاضر و آمار تفکیکی نمایشگاه نیز به زودی و پس از پیاده‌سازی منتشر خواهد شد.

شرکت‌ها و افراد بسیاری از کشورهای مختلف برای حضور در بازار ایران به غرفه هنر بسته بندی می‌آمدند و درخواست مشاوره داشتند. از جمله می‌توان به سیدعبدالرضا موسوی، کنسول اول و مشاور تجاری کنسولگری ایران در ایتالیا، Sabine Geldermann، مدیر نمایشگاه drupe، روسای انجمن‌های مختلف ایتالیایی، رییس انجمن ARGI، رییس انجمن TAGA و … اشاره کرد.

گفت‌وگو‌های خوبی نیز با شرکت‌هایی همچون UTECO، BASF، OMET، Schober و … انجام شد گه به مرور و پس از پیاده شدن به اطلاع شما خواهد رسید.

بازدید Sabine Geldermann  مدیر drupa از پاویون ایران

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

حضور سیدعبدالرضا موسوی، کنسول اول و مشاور تجاری کنسولگری ایران در ایتالیا در دفتر پاویون

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

دیدار با روسای انجمن‌های ARGI و TAGA

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

 نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

افراد بسیاری برای مشاوره ورود به بازار ایران یا تهیه خبر، به دفتر پاویون می‌امدند

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

برگزاری نمایشگاه Print4All و حضور قدرتمند پاویون ایران

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

به همت هنر بسته بندی، گزارش حضور پاویون ایران به زودی در چندین نشریه معتبر اروپایی و منطقه‌ای نیز به چاپ خواهد رسید. لازم به یادآوری است که طراحی گرافیکی پاویون ایران نیز توسط آقای حسین پژمان‌فرد برگرفته از نقش ماکوی اصیل ایرانی و گل نیلوفر انجام شده بود که مورد توجه بعضی از بازدیدکنندگان نیز قرار گرفت و برخی از آن عکاسی نیز می‌کردند.

 نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

 نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

 نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

 نمایشگاه Print4All, پاویون ایران, پروژه عظیم The Innovation Alliance, صنایع کاغذ‌سازی راشا کاسپین, بسته بندی, صنایع بسته بندی کارتن توحید, سپهر پلیمرسپاهان, طراحان فردا, آروین مهر فجر, نماینده رسمی نمایشگاه Print4All در ایران, سیدعبدالرضا موسوی, Sabine Geldermann, مدیر نمایشگاه drupe, انجمن ARGI, رییس انجمن TAGA, طراحی گرافیکی پاویون ایران, حسین پژمان‌فرد,

چندین سمینار بسیار خوب نیز در سالن ۲۰ که همان سالن ایران بود برگزار شد. عناوین سمینارها به قرار زیربود:

Digital Ennobling and its effect on the buying experience

European Print Service Providers: Survey Results from Key Segments

New skill and training

Labels and added value

The book: a product between innovation and tradition

Anti-counterfeiting and defence of the value of the product

UV curing in the Graphic Industry: the power of light

Corrugated cardboard – More technical knowledge = greater efficiency

The Art of Loyalty

Online Printing: why is it a growing market?

Integrating technology to be more than just printers