هنر بسته بندی: برند Royal DSM شرکت جهانی دانش‌محور فعال در زمینه سلامتی، تغذیه و زندگی پایدار با همکاری APK، گام‌های بزرگی را در جهت افزایش مزیت‌های فیلم‌های چندلایه بسته‌بندی برداشته‌اند.

کاهش ضایعات غذایی, فیلم‌های چندلایه غیرقابل نفوذ, بسته‌بندی موادغذایی, فیلم‌های چندلایه بسته‌بندی, مقاوم در برابر رطوبت, محافظ در برابر اکسیژن, بسته‌بندی‌, فیلم‌های تک‌لایه PE, ضایعات غذا, کامپوزیت‌های چندلایه, بسته‌بندی‌های چندلایه, بازیافت بسته‌بندی‌,

فراتر از عملکرد اصلی کاهش ضایعات غذایی، محصولات اکنون قابل بازیافت در مسیر و سیستم جدید APK نیز هستند. بسیاری از فیلم‌های چندلایه غیرقابل نفوذ برای بسته‌بندی موادغذایی شامل ترکیبی از PE و PA6 هستند جایی که PE به عنوان مقاوم در برابر رطوبت و PA6 به عنوان محافظ در برابر اکسیژن باعث افزایش طول عمر محصول غذایی می‌شوند.

چنین بسته‌بندی‌هایی را نمی‌توان با استفاده از فیلم‌های تک‌لایه PE تولید کرد چراکه ضخامت لایه برای ایجاد مقاومت و نفوذناپذیری باید زیاد باشد. افزودن PA6 در محصول چندلایه باعث کاهش ضخامت کلی لایه و بهبود استحکام و عملکرد فیلم می‌شود که نتیجه‌ای همچون کاهش پارگی و گسستگی فیلم‌ها در حین حمل‌ونقل و لجستیک را در پی دارد. این پایین‌تر رفتن درصد ضایعات غذا و کاهش اثر کربنی را نیز باعث می‌شود. این فیلم با استفاده از فرآیند Newcycling شرکت APK تولید شده است، تکنیکی که امکان بازیابی گرانول‌ها را با ویژگی‌هایی نزدیک به پلاستیک خام از کامپوزیت‌های چندلایه (بسته‌بندی‌های چندلایه) فراهم می‌سازد. APK دارای کارخانه‌ای برای بازیافت بسته‌بندی‌های PE/PA6 چندلایه است که از سیستم Newcycling استفاده می‌کند.