در این ویدیو، شرکت FM LOGISTIC انواع ماشین های پالت بندی، تسمه کشی، برش جعبه و… که در انواع مجموعه ها از جمله شرکت پست و مراکز باربری کاربرد دارد را به نمایش گذاشته است.