ایرنا: محققان دانشگاه كرنل بسته‌بندی جدیدی را برای شیر طراحی كردند كه دربرگیرنده یك كد QR و یك حسگر است و موجب كاهش دورریز شیر می‌شود.در این بسته‌بندی جدید كد QR دربرگیرنده اطلاعاتی مانند مزرعه تولیدكننده لبنیات، كارخانه فرآوری و میكروب‌های اختصاصی مزرعه و كارخانه موجود در شیر است.

حسگر درون كارتن نیز زمان سپری شده از بسته‌بندی شیر را به همراه دمای انبار محاسبه و ذخیره می‌كند. خرده فروشان و مشتریان با استفاده از یك نرم‌افزار موبایل می‌توانند اطلاعات كد QR و حسگر را بازخوانی كرده و از زمان دقیق انقضای شیر اطلاع حاصل كنند.
با وجود این كه بسیاری از مصرف‌كنندگان به محض فرا رسیدن تاریخ انقضای مندرج در بسته‌بندی شیر آن را دور می‌ریزند، واقعیت این است كه معمولا شیرهای بسته‌بندی شده تا چند روز پس از تاریخ انقضا نیز قابلیت مصرف دارند.  ‌با استفاده از این بسته‌بندی جدید، مصرف‌كنندگان از دورانداختن شیر قابل استفاده خودداری و در هزینه و مواد غذایی صرفه‌جویی می‌كنند. از طرفی، خرده فروشان با اطلاع دقیق از مدت زمان باقی مانده تا زمان واقعی فساد شیر می‌توانند محصولاتی را كه مدت كوتاهی تا انقضای آن‌ها باقی مانده است با تخفیف در اختیار مشتریان قرار دهند تا زودتر به مصرف مشتریان برسد.