هنر بسته بندی: در پروژه Micaella Pedros  با نام «joining bottles» وی از بطری‌های پلاستیکی شرینک شده به عنوان اتصال پایه‌های چوبی استفاده کرد.

بطری‌های دورریز, خلق اثر هنری,  بطری‌های پلاستیکی, شرینک,  بسته بندی

بطری‌های دورریز, خلق اثر هنری,  بطری‌های پلاستیکی, شرینک,  بسته بندی

بطری‌های دورریز, خلق اثر هنری,  بطری‌های پلاستیکی, شرینک,  بسته بندی

بطری‌های دورانداخته شده، به وسیله حرارت، به مفصل‌های اتصال برای ساخت وسایل چوبی تبدیل شدند. این پروژه با این هدف انجام شد که مردم را در جوامع مختلف تشویق کند تا با وسایل دورانداخته شده و کمی خلاقیت، وسایلی برای زندگی بسازند.