هنر بسته بندی: شرکت RPC اشکال جدید ظروف بازیافتی خود را در قالب برندهای شناخته شده‌ای همچون Paintainer، Super Cube، SuperLift، SuperFlex روانه بازار کرد.

ظروف بازیافتی, مواد بازیافتی, بسته بندی, پلاستیک‌های بازیافتی

Langkar مدیر ارتباطات پایداری در شرکت می‌گوید که تفکر تولید پایدار موضوع جدیدی در RPC نیست و استفاده از مواد بازیافتی نیز در همین راستاست. سطل‌های PCR مناسب برای رنگ، جلا و محصولات باغبانی طراحی شده است. سبک هستند و باعث کاهش اثر کربنی شده‌اند. در فرمول جدید از میزان زیادی مواد PCR استفاده شده که هیچ تاثیری در کاهش عملکرد این ظروف نداشته است. شرکت همچنین به دنبال تولید (Post- Consumer Polypropylene) PCP است.

برای داشتن PP قابل استفاده در صنایع غذایی، PCR باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد و منابع آن باید قابل ردیابی باشند.