هنر بسته بندی: Gebo Cermex بخشی از گروه Sidel و از پیشروان ارایه راهکارهای مهندسی در خطوط بسته‌بندی، آخرین دستاوردهای خود را در نمایشگاه اینترپک عرضه کرد.

خطوط بسته‌بندی, خطوط پرکن, نمایشگاه اینترپک, گروه Sidel, تجهیزات انتقال و تغذیه, بطری‌های شکل‌دار, جعبه پرکن‌های رباتیک, بسته‌بندی, ماشین بسته‌بندی

Careselect فناوری ثبت‌شده Gebo است که ماشین تغذیه بطری‌های شکل‌دار و سیستم تلفیقی برای جعبه پرکن‌های رباتیک یا سنتی به حساب می‌آید. با ظرفیت 400محصول در دقیقه بسته به اندازه، شکل و وزن بسته‌بندی، ماشین می‌تواند به راحتی بطری‌های شکل‌دار را با دقت و صحت به ماشین بسته‌بندی تحویل دهد با امکان چرخش 90درجه. حتی بطری‌های ناپایدار نیز می‌توانند با این دستگاه حمل و منتقل شوند. برای جلوگیری از تماس بطری‌ها با هم، سیستمی طراحی شده تا از اصطکاک آنها با یکدیگر و لبه‌ها و بخش‌های ماشین جلوگیری شود. این سیستم همچنین می‌تواند در کمتر از یک دقیقه تغییرات تمام خودکار در بطری‌ها در خط را انجام دهد.