اخبار

جدیدترین کمک بسته‌بندی به برندها؛ انتقال بوها

نشست تخصصی بررسی طراحی بسته بندی در ایران و چالش های پیش ...

40 درصد از مصرف کنندگان آمریکایی، جعبه پیتزا را بازیافت ن...

دعوت Theegarten-Pactec از ایرانیان برای بازدید از غرفه ای...

ارایه درب‌های تولیدشده از فیبر برای بسته‌بندی غذای بیرون‌...

طراحی درب جدید متصل با هدف آسانی بازیافت

تاثیر بسته بندی بر طعم شیر

راهکار Consortium در به‌کارگیری مواد نانو برای افزایش نفو...

به‌کارگیری مرکب UV برای نشان دادن تصاویر مخفی