داروپات شرق

تولید کننده انواع ورق و فیلم های پلیمری بسته بندی برای صنایع دارویی و غذایی

تلفن تماس : 17-22898308
آدرس : تهران،پاسداران، روبروی نگارستان 7،ساختمان تندیس 2
فکس : 22055879
لینک کوتاه : https://packagingart.ir/?p=7524