خرما در سطح بین‌المللی، یک محصول راهبردی برای بسیاری از کشورهای اصلی تولید‌کننده این محصول است. با بررسی‌های به عمل آمده از طریق فائو، این کشورها رقابت بسیار فشرده و سختی را با یکدیگر برای حضور بیشتر در بازارهای جهانی دارند. در این کشورها مهم‌ترین محور این رقابت‌ها، بهره مندی از فناوری فرآوری و بسته‌بندی خرماست. امروزه هنر بسته‌بندی به‌عنوان یک صنعت تاثیرگذار دیده می‌شود و در اکثر کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای صنعتی، توجه خاصی به این صنعت می‌شود. هدف اصلی در بسته‌بندی خرما این است که در فاصله زمانی انبارداری، حمل‌ونقل و توزیع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، مشخصات مهم خرما حفظ شده و از صدمات و خطرات احتمالی جلوگیری شود.

{phocadownload view=file|id=140|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}