هنر بسته بندی: AIMPLAS فیلم پلاستیکی از دانه‌های قهوه استفاده شده تولید کرده که در بسته‌بندی‌های قابل انعطاف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای تولید این فیلم AIMPLAS، PHA را از تفاله‌های قهوه رستورانی جمع‌آوری می‌کند.  این PHA پس از آن فرموله و تبدیل به ماده انعطاف‌پذیر می‌شود. عملیات از طریق پروژه WaysTUP و تامین مالی برنامه Horizon H2020 انجام شد که به دنبال توجه دادن به اهمیت زباله‌های زیستی شهری به عنوان یک منبع در جوامع محلی و ایجاد زنجیره‌های ارزش جدید برای استفاده از آنها در مقیاس صنعتی بود.

این پروژه همچنین ضایعات ماهی، گوشت و روغن پخت‌وپز را به محصولات جدید بایو ازجمله بایو اتانول، حلال‌های زیستی، افزودنی‌های غذایی، چاشنی‌ها و پروتئین حشرات تبدیل کرده است.