اتاق بازرگانی ایران و آلمان: با بررسی آمار صادرات آلمان به ایران، به نظر می‌رسد پس از نوسانات دو سال گذشته، شرایط پایداری در روند صادرات آلمان به ایران در چند ماه اخیر برقرار است.

از اکتبر 2023 تا ژانویه 2024، حجم صادرات آلمان به ایران پیرامون 100 میلیون یورو بوده و تغییر چشم‌گیری ناشی از اتفاقات ناگهانی نداشته است. همچنین این عدد به میانگین صادرات آلمان در 12 ماهه گذشته (99.3 میلیون یورو) نزدیک است و نشان می‌دهد شرایط پایداری در روند صادرات آلمان به ایران حکم‌فرماست. میانگین صادرات ایران هم در 12 ماه گذشته 18.75 میلیون یورو بوده است.

در اولین ماه سال 2024، حجم تجارت میان ایران و آلمان به 121 میلیون یورو رسید که در مقایسه با مشابه سال گذشته شش درصد کاهش داشته است(128.6 میلیون یورو). صادرات آلمان به ایران در ژانویه 2024 در مقایسه با ژانویه پارسال یک درصد کاهش داشته است؛ از 100.7 میلیون یورو به 99.9 میلیون یورو. در طرف دیگر ایران 21.2 میلیون یورو صادرات به آلمان داشته که به نسبت ژانویه 2023، 24 درصد کاهش داشته است.

در شروع 2024، خودرو و ماشین‌آلات صنعتی همچنان بزرگترین گروه کالایی صادراتی از آلمان به ایران است و مواد غذایی و دام بزرگترین کالای صادراتی از مقصد ایران به آلمان است.