هنر بسته بندی: شرکت Airnov از آخرین نوآوری‌ها در بسته‌بندی با اتمسفر کنترل شده استفاده کرد تا محصول خود را به بازار عرضه کند.

این شامل بسته‌هایی بود بدون لبه که با استفاده از HDPE شرکت  DuPont تولید شده بود. این بسته‌ها علاوه بر کاهش مصرف مواداولیه، ظرفیت جذب رطوبت بیشتری را نیز دارند. این نمگیرها خطر آلودگی را کم می‌کنند و نیاز به لیبل‌های چاپی و کاغذی را از بین می‌برند.