ایسنا: حقوق گمرکی قوطی و در آسان باز شو آلومینیومی از چهار به یک درصد کاهش یافت. نرگس باقری زمردی – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت- در نامه‌ای به گمرک با اشاره به نامه‌ای که ماه گذشته از سوی معاونت صنایع عمومی مبنی بر موافقت با کاهش حقوق گمرکی از چهار به یک درصد بر اساس مفاد بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای ردیف تعرفه ۷۶۱۲۹۰۲۰ (قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی) و ردیف تعرفه ۸۳۰۹۹۰۲۰ (در آسان باز شوی آلومینیومی برای قوطی‌های ردیف ۷۶۱۲۹۰۲۰)، این موضوع را جهت اطلاع و اقدام ارسال کرده است.

گفتنی است؛ محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اواخر سال گذشته طی نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت با اشاره به تصمیماتی که در راستای کاهش قیمت مواد اولیه محصولات غذایی گرفته شده و همچنین با توجه به اینکه صنعت بسته بندی از ارکان اصلی و مکمل تولید صنایع از جمله صنایع غذایی است، درخواست کرده بود که در راستای رونق تولید داخل، حقوق گمرکی تعرفه شماره (۷۶۱۲۹۰۲۰)، “قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی” در دستور کار آن معاونت قرار گیرد.