هنر بسته بندی: چنانچه قصد دارید تا از rPET برای به‌کارگیری در بسته‌بندی‌هایتان  استفاده کنید، توجه زیاد به فرآیندهای متنوع تولید می‌تواند موفقیت تجاری پروژه‌تان را تضمین کند.

با افزایش تعداد شرکت‌هایی که rPET را استفاده یا قرار است که در آینده استفاده کنند آن هم به عنوان بخشی از مواد مورد استفاده در بسته‌بندی، مهم است که بتوانید ویژگی‌هایی که بر کیفیت بطری‌ها و فرآیند قالب‌گیری‌تان تاثیر می‌گذارند را بشناسید.

نخستین نکته درخصوص rPET این است که کماکان PET باقی می‌ماند. اگرچه ممکن است تغییرات زیبایی‌شناختی مانند تغییر در رنگ یا شفافیت داشته باشیم اما rPET اغلب ویژگی‌های PET شامل قدرت، نفوذناپذیری، مقاومت ضربه‌ای، ویژگی‌های حرارتی و… را داراست. با وجود ثابت ماندن اغلب ویژگی‌ها اما جزییات در مواد بازیافت شده کمی گسترده‌تر هستند. به‌عنوان مثال تنوع و یا حتی گران‌روی که بر رفتار ماده در حین عملیات تزریق یا دمش تاثیر می‌گذارد.

در هنگام به کارگیری رزین rPET باید آن را مانند هر ماده اولیه دیگری در آزمایش‌ها شرکت داد. ویژگی‌ها حتی در تامین کنندگان مختلف متفاوتند.

مثلا رزین rPET خود گرید تامین‌کننده A  ممکن است با تامین‌کننده B متفاوت باشد. هدف این است که تاثیر دقیق مواد بر ظروف به درستی بررسی شود. از طرف دیگر ظروفی که برای بازیافت جمع‌آوری می‌شوند نیز متفاوت هستند بنابراین باید انتظار داشت که رزین‌های تولیدشده از آنها نیز متفاوت باشند.