هنر بسته بندی: Mondi Group پاکتی از جنس کاغذ کرافت قابل بازیافت و استفاده مجدد طراحی و تولید کرده که می‌تواند از غذاهای خنک و یخ‌زده در حین حمل محافظت کند آن هم با خنک نگه داشتن آنها.

لایه کاغذ بیرونی Fresh!Bag که می‌توان آن را در جریان بازیافت کاغذ در اتحادیه اروپا بازیافت کرد، جایگزین بسته‌های متداول چندلایه شده است و بازیافت‌پذیری کل بسته را نیز بالا برده است. حامل خنک کنندگی پاکت از پالپی که درون کاغذ کرافت است تولید شده است و دستگیره‌ها نیز همزمان با خود پاکت برای ایمنی و راحتی بیشتر به بدنه سیل شده است.