هنر بسته بندی: CEFLEX و AEPW (اتحاد برای پایان دادن به ضایعات پلاستیک) از مدل ValueFlex که برای سورتینگ و پروسسینگ پلاستیک‌های انعطاف‌پذیر با بازیافت دشوار درجریان ضایعات خانگی طراحی شده است رونمایی کردند. این دو شرکت مدعی شدند که با کار بر روی یک مجموعه تجاری می‌‌توانند 50 هزار تن پلاستیک انعطاف‌پذیر خانگی را از سال 2025 بازیافت کنند.

بازیافت مکانیکی بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر به خاطر سبکی، ترکیبی بودن و اغلب آلودگی آنها با مواد غذایی سخت است. راه‌حل این مشکل به پروسس فیلم‌های مورد استفاده در محصولات تجاری و خرده‌فروشی و مجموعه‌ای از پاکت‌های پلاستیکی محدود می‌شود که فناوری‌های جدید در پی حل آن هستند. ValueFlex بنا به گزارش‌ها روشی نیمه صنعتی است که در پی صنعتی‌سازی اش هستند.

Martyn Ticker از مدیران AEPW می‌گوید: با بهبود ارزش و انعطاف‌پذیری فرآیندهای جداسازی و بازیافت برای بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر پایه پلی‌الفین، می‌‌توانیم از تقاضای بازار برای بازیافت‌های باکیفیت بالا به وسیله بازیافت مکانیکی به جای بازیافت شیمیایی حمایت کنیم.

CEFLEX در حال آزمایش Near Infrared Technology برای استفاده در سورتینگ ساختارهای بسته‌بندی منعطف چندلایه است.