هنر بسته بندی: شرکت Amcor Rigid Packaging فناوری سبک‌سازی دومرحله‌ای را با هدف کاهش 50درصدی مواداولیه و وزن نهایی بطری PET معرفی کرده است. این فرآیند در نهایت منجر به تولید بسته‌بندی جذاب، کاهش هزینه‌های تولید و انتشار کربن می‌شود.

این نرم‌افزار که در اصل برای صنعت نوشیدنی‌های الکلی طراحی شده است در حال حاضر برای صنایع خانگی، بهداشت شخصی، غذا و لبنیات نیز قابل به‌کارگیری است. شرکت مدعی است که به کارگیری این نرم‌افزار باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا 70 درصد می‌شود.

Terry Patcheak مدیر بخش R&D شرکت می‌گوید: پیش از این از نرم‌افزار برای اصلاح بطری‌های پایه گیاهی PEF در دو اندازه 250 و 500 میلی‌لیتری استفاده که کاهش 47درصدی در وزن را منجر شده بود. این پاسخی است به تقاضای مشتریان برای کاهش وزن و داشتن بسته‌بندی پایدار در قالب اقتصاد دایره‌ای. این نرم‌افزار Quantum نام دارد.