هنر بسته بندی: باتوجه به تلاش کمیسیون اروپا برای مقابله با افزایش احتمالی 19درصدی زباله‌های بسته‌بندی تا سال 2030، EU Circular Economy Package در پی تغییر روش تولید بسته‌بندی در اروپاست. این چه پیامدهایی برای بازیگران صنعت دارد و در آینده چه انتظاری باید داشته باشیم؟

این قانون که اکتبر سال 2022 وضع شده است، شامل تمام فعالین این صنعت از تولیدکنندگان انگلیسی مواد غذایی تا فروشندگان غذا و نوشیدنی فرانسوی را موظف به درج لوگو بازیافت بر روی لیبل‌هایشان کرده است. همچنین کدهای QR که به خریداران اطلاعات دقیقی را راجع بسته‌بندی و بازیافتش می‌دهد. محصولات باید نام کشور مبدا، شناسه محصول، وزن و محتویات را نیز بر روی لیبل درج کنند. هدف از وضع قانون جدید کاهش تاثیرات زیست‌محیطی ضایعات بسته‌بندی و ایجاد اقتصاد دایره‌ای با تشویق به استفاده مجدد و بازیافت بسته‌بندی‌هاست. قانون محدودیت‌های جدیدی را نیز برای شرکت‌های تولیدکننده بسته‌بندی وضع کرده است:

1. تعهدات جدید برای اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان در مورد ویژگی‌های زیست‌محیطی محصولات و قابلیت بازیافت و تعمیر آنها

2. اقداماتی برای مقابله با اسراف موادغذایی و غیرغذایی

3. تقویت و گسترش مسوولیت توسعه یافته تولیدکننده (EPR)

4. تقویت تعهدات مدیریت پسماند و تحریم‌ها علیه تخلیه غیرقانونی زباله

5. پایان دادن به بسته‌بندی‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف در بازار فرانسه تا سال 2040

یکی از بزرگترین تغییرات و دستاوردهای این قانون، الزام شرکت‌های بسته‌بندی به افزایش به‌کارگیری مواداولیه بازیافته در بسته‌بندی است. این کار تغییر بزرگی در صنعت ایجاد خواهد کرد به خاطر شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری جدید در فناوری‌ها و فرآیندهای تازه می‌کنند تا از به‌کارگیری بیشتر مواد بازیافتی حمایت کند. علاوه بر این شرکت‌ها در قبال مدیریت پایان عمر بسته‌بندی‌هایشان ازجمله جمع‌آوری، دسته‌بندی و بازیافت زباله‌ها پاسخگو هستند. پیشنهاد شده است که بسته‌بندی‌های قابل استفاده مجدد باید دارای کدهای QR یا ابزارهای مشابه باشند با هدف تسهیل بازیابی آنها و نیز برچسب‌های هماهنگ و خاص که به درستی مصرف‌کنندگان را در مورد قابلیت استفاده مجدد بسته‌بندی و در دسترس بودن سیستم‌های استفاده مجدد مطلع کند.

این قانون تاثیرات عمیقی نیز بر طراحی خواهد داشت. اکنون شرکت‌ها موظف هستند قابلیت بازیافت بسته‌بندی خود را در نظر گیرند و از موادی استفاده کنند که به راحتی قابل بازیافت هستند. این منجر به توسعه طرح‌های بسته‌بندی جدید شده است که پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست هستند.

قانون تغییراتی را نیز در شرکت‌های تولیدکننده بسته‌بندی به وجود خواهد آورد. تاکید بیشتر بر پایداری و محیط‌زیست، منجر به افزایش هزینه‌های شرکت‌ها شده است چراکه باید بر فناوری‌ها و فرآیندهای جدید سرمایه‌گذاری کنند. افزایش رقابت برای مواداولیه بازیافت شده، افزایش قیمت و عدم ثبات در بازار را به وجود آورده است.