هنر بسته بندی: Kao Corporation فناوری بازیافت فیلم به فیلم برای بسته‌های پرشده مجدد معرفی کرده که برای پاکت‌های شوینده Attack ZERO مورد استفاده قرار گرفته بود.

با ضخامت 100 تا 250 میکرومتر، Kao توضیح می‌دهد که فیلم بسته‌بندی مورد استفاده برای بسته‌های دوباره پر شده، ترکیبی از چندین لایه نازک شامل 80درصد پلی‌اتیلن و سایر مواد همچون PET و نایلون است. پاکت به گونه‌ای طراحی شده تا مانع خوبی در برابر حرارت، رطوبت و اشعه UV باشد.

در واکنش به نگرانی‌ها راجع به بازیافت‌پذیری، Kao پاکت‌های دارای فیلم فلزی ازجمله فویل آلومینیوم را حذف کرد. برای جلوگیری از ایجاد سوراخ، از یک عامل سازگارکننده نیز در مخلوط و پخش کردن پلی‌اتیلن، PET، نایلون و سایر مواد استفاده می‌شود. در حالی‌که مرکب‌ها و چسب‌ها پودر شده‌اند.

فناوری با استفاده از فیلتر لیزری تحت شرایط خاص در هنگام ورز دادن، از جمع شدن مواد مخلوط با هدف حذف مواد خارجی جلوگیری می‌کند.